Propozice

Datum konání: 4. 6. 2022

Místo konání: fotbalové hřiště TJ Sokol Skřipov (Skřipov 206, 747 45) – na hřišti je zázemí závodu (prezence závodníků, starty a cíle závodů, WC)


Pořádané závody

Kompletní nabídka závodů, na které je možné se registrovat (pořadatelé si vyhrazují právo zrušit jakýkoliv z uvedených závodů v případě nízkého počtu zaregistrovaných závodníků):

 • Vrabčí závod – délka 250 metrů (1 oběhnutí hřiště) – pro osoby od 0 do 5 let, mapa závodu.
 • Holubí závod – délka 500 metrů (2 oběhnutí hřiště) – pro osoby od 6 do 10 let, mapa závodu.
 • Orlí závod – délka 5 km (asfalt, polní a lesní cesty) – pro osoby od 11 do 99+ let, mapa závodu.
 • Pštrosí závod – délka 10 km (asfalt, polní a lesní cesty) – pro osoby od 11 do 99+ let, mapa závodu.

Tratě

Všechny tratě jsou značeny fáborky a na křižovatkách jsou umístěni dobrovolníci ukazující správný směr. Pokud déle než 15 minut neuvidíte žádný fáborek ani dobrovolníka, patrně se někde stala chyba.

Časový limit na dokončení závodu je stanoven pouze pro Orlí a Pštrosí závod. U Orlího závodu je to 60 minut a u Pštrosího závodu 1,5 hodiny, ale samozřejmě počkáme na všechny závodníky (za tím posledním pojede sběrný cyklista).


Registrace závodníků

Registrace probíhá online, prostřednictvím tohoto odkazu: Registrace. Registrační brány jsou otevřeny do 29. 5. 2022, případně do naplnění stanovených kapacit jednotlivých závodů, pokud to nastane dříve.

U Vrabčího a Holubího závodu je registrace platná po odeslání registračního formuláře prostřednictvím tlačítka Závazně registrovat. U Pštrosího a Orlího závodu je registrace platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši. Číslo účtu pořadatele: 1387746011/2700.

Osobní registrace v den a místě konání závodu budou možné. Celková kapacita závodu včetně online registrovaných je 250 závodníků. Osobní registrace do jednotlivých závodů budou postupně ukončovány spolu s prezencí, viz harmonogram.


Startovné

Startovné pro Vrabčí a Holubí závod je zdarma při online registraci a 50 Kč při osobní registraci v den a místě závodu.

Startovné pro Pštrosí a Orlí závod činí 150 Kč při online registraci do 29. 5. 2022 a 200 Kč při osobní registraci v den a místě závodu.

Startovné zahrnuje startovní číslo, startovní balíček, měření času a online výsledkový servis, originální cílovou medaili, fotogalerii, občerstvení v cíli závodu, WC, zdravotnickou službu, organizaci závodů.

Startovné se v případě neúčasti nevrací. Pokud má závodník zaplacené startovné, ale z jakéhokoliv důvodu nakonec nemůže běžet, je možné kontaktovat pořadatele a domluvit převedení startovného na jinou osobu. Tento postup je možný pouze do 29. 5. 2022. Zaplacené startovné se vrací pouze v případě zrušení zvoleného závodu (ke zrušení závodu může dojít v případě nízkého počtu zaregistrovaných závodníků).


Harmonogram

 • 14:30 otevření prezencí a nových registrací pro všechny závody
 • 15:00 konec prezence a nových registrací pro Vrabčí a Holubí závod
 • 15:30 start Vrabčího závodu
 • po doběhnutí všech závodníků následuje start Holubího závodu
 • po doběhnutí všech závodníků následuje vyhlášení výsledků Vrabčího a Holubího závodu
 • 15:45 konec prezence a nových registrací pro Orlí závod
 • 16:00 start Orlího závodu
 • 16:30 konec prezence a nových registrací pro Pštrosí závod
 • 17:00 start Pštrosího závodu
 • 17:15 vyhlášení výsledků Orlího závodu
 • po doběhnutí všech závodníků následuje vyhlášení výsledků Pštrosího závodu
 • v závěru akce proběhne tombola

Zázemí závoduParkování

Pro závodníky, kteří do místa konání závodu dorazí autem, je připraveno parkoviště, viz mapa zázemí. Parkování řídí dobrovolníci, kteří mají přehled o využití kapacity parkoviště, prosíme, respektujte jejich doporučení. Parkování probíhá v obydleném prostoru, prosíme, respektujte potřeby rezidentů (neparkujte před vjezdy atd.).


Prezence závodníků

Výdej startovních čísel bude probíhat v den konání akce (4. 6. 2022) od 14:30 na hřišti TJ Sokol Skřipov (Skřipov 206, 747 45). Každý závod bude mít svoji vlastní frontu. Prezence pro Vrabčí a Holubí závod budou uzavřeny v 15:00. Prezence pro Orlí závod bude uzavřena v 15:45. Prezence pro Pštrosí závod bude uzavřena v 16:30.


Šatny, sprchy, WC, úschovna věcí

V zázemí závodu budou k dispozici šatny, sprchy i WC.


Občerstvení pro běžce

V cíli všech závodů bude pro běžce připraveno občerstvení v podobě ovoce a nápojů.


Vyhlášení výsledků

V rámci každého uskutečněného závodu budou vyhlášeni závodníci, kteří se umístí v absolutním pořadí na prvních třech místech, a to zvlášť v kategoriích dívky a chlapci/ženy a muži. V rámci Orlího a Pštrosího závodu budou dále vyhlášeni vítězové a vítězky dle věkových kategorií.

V rámci vyhlašování výsledků budou předávány hodnotné ceny.


Pravidla závodu, Obchodní podmínky